Algemeen

Algemeen

FARO is een samenwerking tussen het CLB Pieter Breughel en PAika, de afdeling kinderpsychiatrie van het UZ Brussel. FARO brengt de expertise uit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg naar kinderen en jongeren in Brusselse scholen. Leerkrachten krijgen samen met ouders hulpmiddelen vanuit de methodiek Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit aangereikt. Zo zorgen ze voor een krachtig en positief schoolklimaat waar ook psychisch kwetsbare jongeren veilig zijn.

De veiligheid van de school heeft een enorm impact op de geestelijke gezondheid van jongeren. Pesten, vernederingen, agressie en escalatie van straffen leiden voor leerlingen én leerkrachten tot schooluitval, depressie, burn - out en suïcidaliteit.

PAika heeft een vooraanstaande expertise in Geweldloos Verzet, een bewezen methodiek voor contextgerichte behandeling van gedragsproblemen, geïnspireerd op de ideeën van Ghandi. Hierbij wordt traditionele autoriteit, gebaseerd op angst en macht, vervangen door Nieuwe Autoriteit, gebaseerd op aanwezigheid, ontwikkelen van netwerken en verzet zonder geweld.

FARO wil deze expertise naar de klas brengen en zo een antwoord geven op een vraag van vele Brusselse scholen. De methodiek bestaat uit een geheel van attitudes die door middel van concrete acties ingeoefend worden. FARO - medewerkers leren het schoolteam deze acties en attitudes aan tijdens pedagogische studiedagen, begeleiden hen bij de uitvoering en waken over de integriteit van de methodiek. Ouders worden uitgenodigd en gemotiveerd om te participeren in het steunnetwerk.

Wekelijks komen leerkrachten één uur samen om acties van de voorbije en komende week te bespreken en feedback van leerlingen, ouders en collega’s te delen. Elke dag is er een wisselend team van drie personen beschikbaar waarop leerkrachten beroep kunnen doen voor hun interventies naar de jongeren toe.

FARO wil scholen (directies, leerkrachten, ondersteunend personeel, leerlingen en ouders) de vaardigheden geven om als team een veilig en positief schoolklimaat te creëren. Dit geeft een belangrijke houvast aan jongeren met psychische moeilijkheden, zonder enige vorm van stigmatisering naar deze jongeren toe. We willen bereiken dat minder jongeren zich bedreigd, vernederend, uitgesloten of gepest voelen op school. Geweldloos verzet versterkt de cohesie tussen het schoolteam onderling en de ouders. Dit maakt hen sterker om gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan die de diversiteit van de Brusselse samenleving met zich meebrengt.


FAROLOGO DEFINITIEF.jpg

 

 

Faro Logo

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit implementeren in scholen in samenwerking met het UZ Brussel - PAIKA.